Krovy
Stavebníctvo
Rozširujeme ponuku našich služieb o výrobu prefabrikovaných strešných väzníkov na báze technológie ostnatých dosiek. Na výrobu používame certifikované drevo triedy C-24. Krovy spojené ostnatými doskami sú navrhnuté v systéme B.PRO. Dosky B.PRO sa vyznačujú vysokými pevnostnými parametrami. Použitie väzníkov umožňuje realizáciu striech s rozpätím až 20 metrov bez medziľahlých podpier. Medzi objekty, kde sa používajú strešné väzníky, patria: prístrešky, sklady, budovy pre chov hospodárskych zvierat, priemyselné budovy, jazdecké haly, verejné budovy, jedno- a viacpodlažné obytné budovy.
Projektant / Konštruktér
mgr ing.
Kamil Smusz
+48 600 060 326wiazary@asasak.pl
Technický a obchodný poradca
Łukasz Pięta
+48 604 497 638lukasz.pieta@asasak.pl
Krátky čas inštalácie
Veľké rozpätia
Vyhnutie sa železo-betónovému stropu
Úspora peňazí
Ľahká konštrukcia