Příhradová
konstrukce
Rozšiřujeme rozsah našich služeb o výrobu prefabrikovaných krovů na bázi technologie ostnatých plechů. K výrobě používáme certifikované dřevo třídy C-24. Vazníky spojené hrotovými deskami navrženými v systému B.PRO. Obklady B.PRO se vyznačují vysokými parametry odolnosti. Použití střešních vazníků umožňuje stavbu střech s rozpětím až 20 metrů bez mezilehlých podpěr. Mezi zařízení, ve kterých se používají střešní vazníky, patří: kůlny, sklady, budovy pro hospodářská zvířata, průmyslové budovy, jízdárny, veřejné budovy, rodinné a vícegenerační obytné budovy.
Projektant / Konstruktér
mgr inż.
Kamil Smusz
+48 600 060 326wiazary@asasak.pl
Technický prodejní poradce
Łukasz Pięta
+48 604 497 638lukasz.pieta@asasak.pl
Rychlá montáž
velké rozpětí
Vyhýbání se železobetonovému stropu
Šetří peníze
Lehkost konstrukce